Konferencja Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans! Można i Warto!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 kwietnia 2019

Mężczyzna na wózku inwalidzkim, kobieta w ciąży, mężczyzna mierzący ponad 2 metry, kobieta, która skończyła 80 lat, student ciągnący walizkę, kobieta z wykształceniem podstawowym, mężczyzna w okularach z grubymi szkłami, chłopiec z zespołem downa – choć brzmi to jak opis mijanych na ulicy ludzi każdego dnia, to jest coś co łączy ich wszystkich.

Niepełnosprawność.

Nawet co trzeci z nas zmaga się z nią każdego dnia. Nie zawsze poświadczona orzeczeniem.  Czasem zupełnie niedostrzegalna. Innym razem wynikająca z naturalnego okresu w naszym życiu lub spowodowana przykrym wydarzeniem.

Nie jesteśmy odlani z jednej formy i już na zawsze niezmienni. Na całe szczęście! Szkopuł w tym, że tak długo zajęło nam dostrzeżenie i zrozumienie tego oraz zmiana myślenia. Teraz czas na działanie! Tylko jak, z kim i za co? Odpowiedzi na te pytania padły podczas organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans!”.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Marszałka naszego Województwa Olgierda Geblewicza, który mówił o konieczności budowania empatycznego, przyjaznego, otwartego społeczeństwa i podkreślał wagę Europejskiego Funduszu Społecznego procesie stwarzania szans i  „otwierania drzwi”. Naszych gości powitał także gospodarz – Dyrektor WUP w Szczecinie – Andrzej Przewoda, który przybliżył jak Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przeciwdziała wykluczeniu i dyskryminacji.

Po powitaniu uczestników przyszedł czas na część merytoryczną konferencji, którą rozpoczęła prelekcja Pana Jacka Gogały – przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który przybliżył tematykę krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie dostępności. O Karcie Różnorodności – międzynarodowej inicjatywie mającej na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię mówiła Pani Bogna Czałczyńska  –  Pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Pani Monika Szczczygielska z Dostępni.eu opowiedziała ze szczegółami jak zorganizować dostępne wydarzenie, tak, aby każdy mógł uczestniczyć w nim na równych prawach. Pani Marta Bujko-Gryczyńska – kierownik Biura Informacji i Promocji EFS przedstawiła założenia nowego sposobu komunikacji tzw. prostego języka i przekonała zebranych, że to nie takie proste komunikować się prosto! O dostępności w cyberprzestrzeni w niezwykle zabawny, ale i merytoryczny sposób opowiadał Pan Piotr Kowalski ze Spółdzielni Socjalnej „FADO”. Pani Agata Spała – ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, trenerka i doradczyni zawodowa – nagrodzona została gromkimi brawami za prelekcję na temat zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Następnie przyszedł czas na prezentacje, będące namacalnym przykładem na to, że Europejski Fundusz Społeczny pozwala zmieniać rzeczywistość na bardziej dostępną – wystąpienia naszych wspaniałych Projektodawców! I tak, o projekcie „Dzieńdoberek” wspierającym przedszkole specjalne opowiadały ,z udzielającym się wszystkim zaangażowaniem, Pani Kamila Michałko i Pani Joanna Zuba – Dyrektorki przedszkola. Projekt „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” przedstawili Pan Bartosz Sawiński, Pani Izabela Mosakowska i Pani Joanna Hryniuk. Wzruszyło wystąpienie Pani Edyty Rutkiewicz – uczestniczki projektu z niepełnosprawnością słuchową – która po wielu latach wróciła na rynek pracy! Na zakończenie, o tym jak samodzielne mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną jeśli tylko da się im na to szanse, na przykładzie projektu „Samodzielność-moja przyszłość”, wspierającym mieszkalnictwo treningowe, opowiedziały Pani Renata Borecka – Koordynator projektu i Pani Joanna Zduńska – Specjalista ds. kontaktu z beneficjentami.

Bardzo ważna tematyka, niezwykle wartościowe prelekcje, zaangażowanie uczestników i eleganckie wnętrza szczecińskiego Novotelu sprawiły, że konferencja na długo pozostanie na ustach i w sercach osób zaangażowanych w szerzenie idei dostępności w naszym regionie. Była dowodem na to że można i warto!

Przydatne strony:

Ustawa o dostępności cyfrowej http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3119_u.htm

Wytyczne równości szans i niedyskryminacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

Załącznik do wytycznych – standardy dostępności

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000526/O/D20120526.pdf

Poradnik dot. realizacji zasady dostępności http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/24334/wersja_interaktywna.pdf

Gotowe dostępne materiały do Joomla i WordPress

http://dostepny.joomla.pl

http://www.pad.widzialni.org

Rządowa strona poświęcona dostępności cyfrowej

www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa

Narzędzia, które pomagają w ocenie dostępności

www.utilitia.pl

www.webaim.org

https://www.nvda.pl

jasnopis.pl

https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/

Społeczności związane z dostępnością

https://www.facebook.com/groups/dostepnosc/http://rpo.wup.pl/download/Prosta-polszczyzna.pptx

http://www.fdc.org.pl

Materiały Spółdzielni socjalnej FADO

doradztwo.spoldzielniafado.pl

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1XbgaJZblKdyMsCsihAzmfPTOyazIvLpl?usp=sharing

Prezentacje z konferencji:
1. Poprawna polszczyzna
2. Dostępne wydarzenia
3. Dostępność w krajowych i międzynarodowych regulacjach