Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny – Fundusz równych szans”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, zaprasza 13 maja br. na konferencję „Europejski Fundusz Społeczny – Fundusz równych szans”.

W trakcie konferencji porozmawiamy o realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji składa się z trzech bloków tematycznych:

  1. Dostępność – równość praw i szans;
  2. Dostępny projektodawca – jak realizować dostępny projekt;
  3. Dostępność nie musi być trudna – dobre praktyki;

Zaproszenie do poprowadzenia prelekcji dla naszych gości przyjęli m.in.:

Pani Monika Szczygielska

Doradca i szkoleniowiec. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni, pomysłodawczyni projektu Dostępni.eu, członek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Specjalizuje się w dostępności multimediów. Pracowała przy dyrektywie o dostępności publicznych stron www, wdrażała m.in. pierwszą w Polsce dostępną www osoby publicznej, dostępny portal informacyjny, odpowiadała za udostępnienie multimediów dla niesłyszących na stronie Prezydenta RP oraz licznych instytucji kultury, wdraża w Polsce napisy na żywo tworzone metodą respeakingu. Była rzecznikiem Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier. Autor artykułów i prelegent, organizator konferencji, podczas których stosowane są rozwiązania umożliwiające aktywny udział w nich osób z niepełnosprawnościami.

Pani Agata Spała

Ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, trenerka, doradca zawodowy, przedsiębiorca, autorka artykułów na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Właścicielka firmy szkoleniowej i doradczej, w której prowadzi działania skierowane do firm, instytucji i organizacji, m.in. przekonując i pomagając zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością.

Występuje na konferencjach tematycznie związanych z HR i CSR, pisze artykuły z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Współpracuje jako ekspert niezależny z wieloma firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Jest laureatka konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek, w kategorii „Życie zawodowe”. Została również wyróżniona w kategorii „Działalność gospodarcza” w publikacji „Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”.

 Pan  Piotr Kowalski

Ekspert związany zawodowo z trzecim sektorem od 2000 roku. Wieloletni pracownik Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Od 2015 roku zatrudniony w Spółdzielni Socjalnej Fado. Zaangażowany w działania monitoringowe i doradcze dotyczące stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych.

Współautor opracowań z zakresu dostępności, w tym m.in.:

  • Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2015;
  • Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce Część II. Fundacja Aktywizacja 2016;
  • Łódzki Standard Dostępności.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Novotel w Szczecinie.

Rejestracji na konferencję należy dokonać wyłącznie przez formularz elektroniczny do 6 maja br.

www.wup.pl/dostepnosc