KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDŁUZENIA TERMINÓW NABORU W RAMACH DZIAŁAŃ 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 ORAZ 8.7 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ) informuje, iż w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań w zakresie wdrażania Programu, podjęto decyzję o zmianie systemu oceny wniosków o dofinansowanie projektów w celu usprawnienia jej dokonywania. Powyższe skutkuje również koniecznością przedłożenia Komitetowi Monitorującemu RPO WZ propozycji zmian dotyczących zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów, w związku z czym IP rekomenduje wstrzymanie się z publikacją wniosków o dofinansowanie do momentu aktualizacji dokumentów w przedmiotowym zakresie.
Ze względu na powyższe oraz planowany termin posiedzenia Komitetu Monitorującego, ogłoszone przez IP (będącą jednocześnie Instytucją Organizującą Konkursy) nabory, zostają przedłużone zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Lp.
Nr naboru
Termin rozpoczęcia naboru
Pierwotny termin zakończenia naboru
Obowiązujący termin zakończenia naboru
1.
RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16
02.03.2016
22.04.2016
30.05.2016
2.
RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16
01.04.2016
29.04.2016
06.06.2016
3.
RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16
01.04.2016
29.04.2016
06.06.2016
4.
RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16
04.04.2016
25.04.2016
30.05.2016
5.
RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16
04.04.2016
25.04.2016
30.05.2016
6.
RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16
18.04.2016
09.05.2016
06.06.2016

 

Aktualizacja Regulaminów konkursów w zakresie zmian terminów zostanie udostępniona niezwłocznie po ich opracowaniu.

 

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru
Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru
Komunikat-RPO-WZ-2016_04_19.docx
61,0 KiB
102 Downloads
Szczegóły