KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 czerwca 2022

IP RPO WZ informuje, że IZ RPO WZ zamieściła na swojej stronie internetowej KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  dla wszystkich beneficjentów programu, także realizujących projekty w ramach EFS.

Przedmiotowy KOMUNIKAT znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/komunikat-dotyczacy-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-lub

IP RPO WZ prosi o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ RPO WZ.