Komunikat dotyczący przerwy w działaniu systemu LSI2014 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 11 marca 2016

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 marca br. w godzinach 13.00-13.30 z przyczyn organizacyjno-technicznych nastąpi aktualizacja lokalnego systemu informacyjnego przeznaczonego do administrowania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzania zmian w projekcie tj. systemu LSI2014.

Oznacza to, iż we wskazanym czasie nie będzie możliwe pracowanie w ww. systemie.

Zmiana systemu umożliwi opublikowanie wniosku o dofinansowanie projektu, w którym założono partnerstwo, bez konieczności partycypowania przez partnera we wnoszonym wkładzie własnym w ramach projektu.

Za utrudnienie przepraszamy.