Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Dodano przez: admin | 16 lutego 2015

Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 13 lutego br. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Budżet programu to 1,6 mld €, czyli prawie 6,7 mld złotych.

Środki w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 podzielone zostały na 2 części: – część finansującą projekty infrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 150 mln €) – część finansującą projekty nastawione na społeczność regionu finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (450 mln €).

W pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku powołany zostanie Komitet Monitorujący oraz przyjęte zostaną kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia. Jednocześnie zakończone zostaną prace związane z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ, czyli dokumentu będącego przewodnikiem dla potencjalnych beneficjentów. Pierwsze nabory planowane są na koniec drugiego kwartału 2015 roku. Wkrótce również Instytucja Zarządzająca RPO WZ ogłosi ich szczegółowy harmonogram.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:www.rpo.wzp.pl//perspektywa_2020/big_news1/p-r-m-a-24370/aktualnosci.htm