Kolejny raz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego trafią do najbardziej potrzebujących

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 czerwca 2019

4 kwietnia 2019 rozstrzygnięto kolejny konkurs w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, a już 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oficjalnie podpisano umowy o dofinansowanie projektów. Do dofinansowania wybrano 9 projektów o łącznej wartości 38 139 916,81 zł. Obejmą one wsparciem 3997 osoby oraz 42 podmioty świadczące usługi społeczne. Powstaną liczne świetlice (w tym podwórkowe), a także nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze obejmujące wsparciem maksymalnie do 14 dzieci. Ponadto świadczone będzie wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin mające na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także wsparcie w procesie skutecznego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

Bardzo ważne jest, by działania wspierające kierować do rodzin, które z różnych przyczyn, mogą mieć problemy z wychowaniem dzieci. Działania te uchronią przed umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej – podkreślił Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podczas wydarzenia– a jeżeli już dojdzie do umieszczenia dziecka np. placówce, należy zadbać oto by miał dobry start w dorosłe życie. I to właśnie dzięki pracy instytucji, firm takich jak Wasze, dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji jest to możliwe, a środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego tylko Wam w tym pomagają – dodał.

W wydarzeniu wzięli udział wszyscy projektodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Takie spotkanie daje nam możliwość poznania i podejrzenia jak to robią inni – podkreślił jeden z uczestników ­– mogliśmy wymienić się spostrzeżeniami, porozmawiać na tak ważny temat jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym. Może to będzie początek międzyregionalnej współpracyi podejmiemy się realizacji dużego kompleksowego projektu, projektu na skalę całego województwa– dodaje.

W ramach tego konkursu projekty realizowane będą przez:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny W Szczecinie;
  • Fundację Green Europe;
  • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego;
  • Województwo Zachodniopomorskie;
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy W Koszalinie;
  • Akademię Wspierania Inicjatyw Społecznych “Awis”;
  • Powiat Policki;
  • Powiat Stargardzki;
  • Gminę Miasto Szczecin,

Nasz projekt „Zachodniopomorskie Podwórka” prowadzony będzie na terenie prawie całego województwa – 15 powiatów i miasto Szczecin to tam trafimy ze swoimi działaniami. Powstanie 87 świetlic podwórkowych.  Zajęcia prowadzone będą w naturalnych miejscach przebywania dzieci i młodzieży i stanowiły będą istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiska w którym żyją – opowiada Pani Eliza Gilewska Komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Całkowita wartość realizowanego przez nich projektu to 7 471 761,13 zł i nie jest to jedyny projektodawca, który swoimi działaniami obejmie więcej niż jeden powiat.

Szczegółowe działania, w ramach tych projektów, zobaczyć można na krótkiej prezentacji, korzyści wynikające zaś z realizacji tych projektów, oglądać będziemy mogli przez wiele lat.