Kolejny raz EFS wpiera działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 września 2020

Rozmawiając o Europejskim Funduszu Społecznym większości z nas od razu na myśl przychodzą działania na rzecz osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, pomoc osobom niesamodzielnymi i wymagającym opieki czy też wszelkie działania na rzecz edukacji i wzrostu poziomu kształcenia. EFS od lat wspiera również taką dziedzinę życia jaką jest zdrowie. Od początku okresu finansowania podpisano już 11 umów na działania związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy oraz raka jelita grubego na niebagatelną kwotę 22 711 590,39 zł, przy wsparciu EFS wynoszącym prawie 18 milionów. Planuje się, że w ramach prowadzonych projektów, liczba osób która dzięki interwencji EFS zgłosi się na badanie profilaktyczne, wyniesie 50 921.Jednakjuż dziś możemy mówi o sukcesie tych projektów, do tej pory takich badań wykonano już 21 107.  W ramach działań przewidzianych w tych projektach na badania można zgłaszać się w wielu wybranych szpitalach czy przychodniach zlokalizowanych na terenie całego województwa.
W wielu przypadkach „badania przyjeżdżają” do najbardziej odległych zakątków naszego regionu i docierają tam, gdzie dostęp do tych badań jest utrudniony.

Nowa rzeczywistość  – nowe priorytety

Obecna sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na zdrowie mieszkańców regionu również  nie mogła pozostać bez odpowiedzi. Właśnie dziś, 23 września, doszło do uroczystego podpisania umowy na realizacje projektu „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19″ w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “Zdroje”, Szpitalem Wojewódzkim Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Specjalistycznym Zespole Gruźlicy I Chorób Płuc w Koszalinie, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Zmierzenie się z tak groźnym przeciwnikiem jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 jest dla naszego szpitala ogromnym wyzwaniem – mówiła Pani Małgorzata Usielska Dyrektor SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie podczas oficjalnego podpisania umowy – cały czas się jego uczymy. Cieszymy się, że znalazły się fundusze, które pomogą w walce z epidemią. Z początkiem października przeprowadzimy kampanię informacyjną, podamy harmonogram działań oraz informację jak można zgłaszać się do udziału w projekcie – dodała podczas wystąpienia Pani Dyrektor.

Ponad 15 milionów złotych przeznaczonych zostanie na przeprowadzeniediagnostyki serologicznej dla 50 000 osób, które stanowią 4,8% populacji w wielu produkcyjnym i 2,9% ogółu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz diagnostyki molekularnej dla 5 000 osób, które stanowią 0,48% populacji w wieku produkcyjnym.

Badania serologiczne, a raczej ich wyniki stanowią ważne ogniwo w walce z epidemią – podkreślił Pan prof. Miłosz Parczewskipozwalają określić ogólną odporność społeczeństwa, a przy zastosowaniu odpowiednich modeli, ustalić dalsze działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Pomagają w podjęciu odpowiednich kroków – dodał.

Kwalifikacja osób do Programu będzie przebiegała w 10 punktach konsultacyjno-diagnostycznych zlokalizowanych na terenie województwa w 5 szpitalach biorących udział w wykonywaniu testów diagnostycznych tj. :

  • SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – 3 punkty;
  • SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – 2 punkty;
  • SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Koszalinie – 2 punkty;
  • SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie –1 punkt;
  • SP Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – 2 punkty

W ramach tych środków finansowany będzie zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pracowników uczestniczących w badaniach i pacjentów z potencjalnym podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, a także zakup potrzebnego wyposażenia specjalnie dedykowanego na organizację punktów konsultacyjno-diagnostycznych oraz prowadzenia badań laboratoryjnych. Przewiduje się zakup niezbędnego wyposażenia laboratoriów, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu diagnostycznego.

To nie koniec działań

Jeszcze w tym roku, w listopadzie, ogłoszone zostaną trzy kolejne nabory w ramach Działania 6.8 RPO WZ. Projekty ukierunkowane będą na:

  • rehabilitację medyczną po przebytym udarze mózgowym;
  • rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych,
  • prewencję chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych.

Łączna kwota przewidziana na realizacje tych projektów wynosić będzie ponad 9,5 miliona złotych, a ilość osób objętych programem zdrowotnym wynosić będzie co najmniej 2200.