Kolejne dwa punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych otwarte

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 grudnia 2021

W Drawsku Pomorskim i w Myśliborzu oficjalnie swoją działalność rozpoczęły kolejne punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie po pomoc mogą się zgłosić wszyscy ci którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym lub w trudnej sytuacji życiowej.

6 punktów, 33 miesiące, 2000 wspartych osób

33 miesięczny projekt “Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ wspólnie z powiatami kołobrzeskim, świdwińskim, stargardzkim, wałeckim, drawskim oraz powiatem myśliborskim zakłada otwarcie 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych. Cztery już działają. Pierwsze otwarto w Kołobrzegu i Świdwinie, kolejne dwa, w Stargardzie i Wałczu, czekają na otwarcie.

Działania projektowe to nie tylko utworzenie 6 punktów RCK, ale także możliwość skorzystania z wizyty środowiskowej specjalistów w miejscu zamieszkania lub w miejscu wystąpienia kryzysu. W ramach projektu wszyscy potrzebujący wsparcia skorzystać będą mogli z konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego. Prowadzone będą również kluby samopomocy, grupy samopomocy czy grupy wsparcia. Już niedługo odbędą się pierwsze szkolenia i warsztaty dla pracowników urzędów, służby zdrowia, sądownictwa czy policji z zakresu wczesnej interwencji kryzysowej. Projekt ten zakłada ścisłą współpracę przedstawicieli służb zaufania publicznego, współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe co pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy osobom jej potrzebującym – podkreślali realizatorzy projektu podczas otwarcia punktu RCK w Myśliborzu. 

Jest to bardzo trudny, innowacyjny projekt na skale Polski, w ramach którego wszyscy ci którzy znajdą się w kryzysie i potrzebują pomocy, otrzymają ją natychmiast. Bez długich kolejek, skierowań i oczekiwania na termin do specjalisty. Już dziś jestem pewna, że wszystkie te osoby otrzymają pomoc wykwalifikowanej, odpowiednio przygotowanej kadry – mówiła podczas otwarcia RCK w Drawsku Pomorskim Pani Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Chciałabym życzyć kadrze punktów, aby mieli jak najmniej klientów, bo za każdą taką osobą idzie jakiś kryzys czy tragedia – mówiła– Oby takich tragedii było jak naj mniej

Obecnie, w godzinach 08:00-20:00, pomoc mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy naszego województwa, niezależnie od powiatu w którym mieszkają, bezpośrednio kontaktując się z jednym z Zespołów Pierwszego Kontaktu zlokalizowanym w:

  • Drawsku Pomorskim ul. Obrońców Westerplatte 11, e-mail: rckdrawskopom@wp.pl, telefon kontaktowy: 733 100 663
  • Kołobrzegu ul. Artura Grottgera 11, e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl, telefon kontaktowy: 94 310 80 20, 943108021, 94 310 80 22, 943108024
  • Myśliborzu ul. Spokojna 13, e-mail: rck@pcprmysliborz.pl, telefon kontaktowy: 669 606 604
  • Stargardzie ul. Składowa 2a, e-mail: rck@powiatstargardzki.pl, telefon kontaktowy: 531 248 692, 531 248 496
  • Świdwinie ul. Wojska Polskiego 27, e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl, telefon kontaktowy: 531 572 825
  • Wałczu al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, e-mail: rck.walcz@gmail.com, telefon kontaktowy:720 82 65 00.