Kolejne 29 mln zł na szkolenia pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!!!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 listopada 2019

Prawie 29 mln zł dofinansowania otrzyma Polska Fundacja Przedsiębiorczości. To środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dzięki którym pracownicy aż tysiąca firm uzupełnią i podniosą swoje kwalifikacje. We wtorek, 26 listopada 2019 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak podpisali umowę dotacyjną na realizację projektu pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”.

 Usługi rozwojowe w cenie

Przyznane dofinansowanie pochodzi z Działania 6.1 RPO WZ, które przeznaczone jest na rozwój Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych. W tej perspektywie finansowej to nowy sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu firmy, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, mogą wybierać szkolenia lub inne usługi rozwojowe ze specjalnej, sprawdzonej bazy (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Część poniesionych przez nich kosztów jest refundowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprzednia edycja konkursu pokazała, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego typu wsparcia. W jego efekcie w woj. zachodniopomorskim przeszkolonych zostało ponad  11 tysięcy pracowników z prawie 3,5 tysiąca  przedsiębiorstw – podkreślił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz podczas uroczystego podpisania umów –  każdy z nas chce mieć wyszkolonego, kompetentnego pracownika, a te fundusze właśnie na to pozwalają.

Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że to nam powierzyli Państwo realizację tak ważnych dla naszego regionu działań. Na dzień dzisiejszy wykorzystaliśmy już wszystkie środki z pierwszej edycji. Za naszym pośrednictwem ponad 4 tysiące pracowników zostało przeszkolonych, podniosło swoje kwalifikacje – dodała Pani Prezes Beata Bartkowiak – Zapotrzebowanie na te środki jest ogromne i mamy nadzieję, że gdy pojawią się kolejne również je otrzymamy. Widzimy jak dzięki tym funduszom zmienia się nasze województwo.

 W ramach umowy na realizację projektu pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  wsparciem zostanie objętych 4 200 osób, z czego 30% o niskich kwalifikacjach oraz co najmniej 25% w wieku 50+. Na wsparcie w zakresie usług rozwojowych liczyć może aż 1 250 przedsiębiorstw z sektora MMŚP w naszym regionie. Wartość projektu to 33 700 777,00 zł, z czego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 28 595 140,75 zł.

Na czym polega wsparcie?

Jeśli firma planuje podnieść kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników kontaktuje się z jednym z dwóch operatorów działających w naszym województwie. Funkcję tę będą pełnić w drugiej edycji konkursu Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Operator będzie służył przedsiębiorcy pomocą  począwszy od wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej po rozliczenie wsparcia. Po złożeniu przez przedsiębiorcę wymaganej dokumentacji PFP lub KAAR przygotuje umowę uczestnictwa w projekcie, a także przyzna indywidualny numer identyfikacyjny, umożliwiający zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych. To właśnie w jej zasobach przedsiębiorca szuka szkoleń i kursów, z których chce skorzystać. Podzielone są one na takie kategorie jak: Ekologia i rolnictwo, Informatyka i telekomunikacja, Języki, Medycyna i uroda, Prawo jazdy, Techniczne.

Jeśli przedsiębiorca nie znajdzie szukanej usługi, będzie mógł skorzystać z giełdy usług rozwojowych, gdzie zgłosić może zapotrzebowanie na dane szkolenie.

Po zakończeniu szkolenia przedsiębiorca otrzyma od Operatora refundację poniesionych kosztów w wysokości od 50 do 80% kosztów (w zależności od profilu osób korzystających ze szkolenia).