Kolejne 170 miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Kołobrzeg do 2022 roku.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 września 2020

Zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolach jest jednym z najważniejszych priorytetów Gminy Miasta Kołobrzeg. Miasto jest w trakciebudowynowej placówki, gdzie już niedługo swoją przygodę z „dorosłym” życiem rozpocznie 150 maluchów.  Nie tylko jednak nowobudowane Przedszkole Miejskie nr 4 przyjmie pod swoje skrzydła młodszych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, bo kolejnych 20 miejsc oferować będzie nowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8. A to wszystko powstaje przy pomocy środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasto Kołobrzeg nie zapomniała również o istniejących, podległych jej placówkach. Europejski Fundusz Społeczny niebagatelną kwotą 3 150 700 zł wesprze nie tylko nowotworzone miejsca, ale pozwoli na dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością orazzwiększenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieciuczęszczających do tych miejskich przedszkoli. Zakup wyposażenia sal zajęciowych, czyprofesjonalnych materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej, to tylko niektóre zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu pn.” PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg” Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Łącznie w ramach tego projektu wspartych zostanie 11 placówek.

Aby zwiększyć szanse edukacyjne maluchówzaplanowano także rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia, wtym zajęcia specjalistyczne z hipoterapii, dogoterapii, logopedyczne, i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne, motoryczne i poznawcze – Metodę Tomatisa. Sfinansowane zostaną również programy rozwojowe dla dzieci tj. nauka języków obcych, nauka programowania, z zakresukompetencji społecznych czy matematycznych z wykorzystaniem planowanego do zakupu oprogramowania,sprzętu i pomocy dydaktycznych. Tylko podczas trwania tego projektu, aż 215 dzieci będzie miało szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.

Warto też pamiętać, że choć formalnie projekt potrwa 2 lata to jego efekty będą miały trwały charakter. Utworzone nowe miejsca czyzakupione wyposażenie pozostaną i kolejne dzieci będą z nich korzystały.