JobFestPoland – pierwszy festiwal kariery w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 marca 2019

W dniu 14 marca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w  Targach Pracy pod nazwą JobFestPoland. To pierwszy w Szczecinie festiwal kariery, na którym można było spotkać osoby dopiero rozpoczynające swoją drogę zawodową jak i specjalistów oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem. Na chętnych do podjęcia pracy czekały oferty kilkudziesięciu firm i instytucji zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z następujących branż: nowoczesne usług bankowe, HR, hotelarstwo , usługi techniczne, produkcja, energetyka wiatrowa.

Celem targów było zwiększenie dostępu do aktualnych ofert pracy, stażu, szkoleń zarówno dla osób poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego jak i specjalistów z dużą praktyką. Swoją ofertę prezentowały firmy z branży finansowej, handlowej, usługowej i produkcyjnej oraz agencje pośrednictwa pracy i instytucje szkoleniowe.

Swoje stanowisko informacyjne na Targach miał również Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przy którym pracownicy,  informowali odwiedzających o możliwościach, jakie dają Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także zachęcali do skorzystania z usług świadczonych przez specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe).

Zainteresowani najczęściej pytali o działania wspierające zakładanie własnej firmy oraz podnoszące kwalifikacje poprzez m.in szkolenia i kursy dla młodych na rynku pracy.

Wydarzenie to stworzyło firmom i agencjom rekrutacyjnym szansę pozyskania nowych pracowników, studentów i absolwentów, a młodym ludziom poszukującym pracy pozwoliło na zapoznanie się z całym systemem rekrutacji oraz stworzyły sprzyjające okoliczności do znalezienia zatrudnienia, praktyki bądź stażu w zespole ludzi, gotowych do podjęcia nowych wyzwań.