Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków

Category

Select acquisition state

Acquisition of application deadline

7.7

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20

Finished from 2020-12-28 to 2021-02-10
7.7/1

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20

Finished from 2020-12-28 to 2021-01-28
6.8/1

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20

Finished from 2020-12-28 to 2021-01-25
6.8/2

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20

Finished from 2020-12-16 to 2021-01-07
7.7 (N05)

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20

Finished from 2020-11-13 to 2020-11-19
6.8

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20

Finished from 2020-12-07 to 2020-12-30
7.7 N01

Działanie 7.7 (N01) – faq

Finished from 2020-08-11 to 2020-09-14
7.7 (N04)

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20

Finished from 2020-08-24 to 2020-09-04
6.8 (N01)

RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20

Finished from 2020-08-17 to 2020-08-24
7.7 (N03)

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20

Finished from 2020-08-19 to 2020-09-02