Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków

Category

Select acquisition state

Acquisition of application deadline

8.7

Działanie 8.7 – faq

Finished from 2016-04-01 to 2016-06-06
7.1

RPZP.07.01.00 -IP.02-32-K08/16

Finished from 2016-04-18 to 2016-06-06
8.1

RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Finished from 2016-04-04 to 2016-05-30
8.3

RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Finished from 2016-04-01 to 2016-06-06
8.7

RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

Finished from 2016-04-01 to 2016-06-06
7.1

RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Finished from 2016-04-04 to 2016-05-30
8.3

Działanie 8.3 – faq

Finished from 2016-04-01 to 2016-06-06
8.1

Działanie 8.1 – faq

Finished from 2016-04-04 to 2016-05-30
6.6

Działanie 6.6 – faq

Finished from 2016-03-02 to 2016-05-30
8.6

Działanie 8.6 – faq

Finished from 2016-02-26 to 2016-04-08