Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 odpowiedzialny jest za organizację konkursów z zapewnieniem publicznego dostępu  do informacji  o zasadach ich przeprowadzania. Informacje dotyczące list projektów ocenianych w poszczególnych fazach ocen, list projektów wybranych do dofinansowania oraz informacje dotyczące podpisanych umów zamieszaczne są każdorazowo pod przedmiotowym konkursem w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.