IX Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2018 w Drawsku Pomorskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Drawsku Pomorskim odbyły się IX Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2018, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia byli Burmistrz Miasta oraz Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Targi zostały przygotowane w części wystawowej na placu przy Centrum Kultury, a jednocześnie na scenie miejscowego kina odbywała się rozmowa nt. sytuacji wciąż zmieniającego się rynku pracy, wyzwań i problemów związanych z podejmowaniem pracy. W debacie uczestniczyli pani Iwona Klimowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, pan Artur Frąckiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pan Piotr Płażalski Przedsiębiorca, Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Członek Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN oraz pani Agnieszka Kuropatnicka zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

W IX Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim udział wzięło 40 wystawców. Osobom odwiedzającym Targi, swoje oferty prezentowali: pracodawcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorców. Ponadto swoją ofertę edukacyjną promowały jednostki szkoleniowe oraz szkoły i uczelnie. Wśród stoisk dostrzec można było również służby mundurowe tj. Policję, Straż Pożarną oraz Wojsko Polskie poszukujące kandydatów do pracy. Na osoby bezrobotne i poszukujące pracy czekało wiele miejsc pracy, zarówno dla osób nisko wykwalifikowanych jak i dla tych którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia.

W trakcie Targów, pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielał informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Przekazano również informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Ponadto uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad doradców EURES i doradczyni zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie.