IV Targi Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 kwietnia 2019

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Kamieniu Pomorskim odbyły się IV Targi Pracy połączone z Targami Edukacyjnymi, zorganizowane przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy, we współpracy z Zespółem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
W wydarzeniu uczestniczyło wiele podmiotów w tym przedsiębiorców, firm, szkół oraz różnorodnych instytucji z regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wspierał wydarzenie oraz aktywnie w nim uczestniczył. W trakcie Targów, pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielali informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Przekazano również informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z usług doradczyni zawodowej z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie i przeprowadzenia badania predyspozycji zawodowych. Porad udzielali również doradcy EURES.
IV edycja Targów Pracy w Kamieniu Pomorskim cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.