Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym – aktualizacja

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 sierpnia 2020

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.2 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;
   
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.2 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;
   
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 oraz naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 wersja 1.2 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;
   
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20 wersja 1.1 TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;
   
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 TRYB NADZWYCZAJNYPIERWOTNA WERSJA DOKUMENTU;