Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym – aktualizacja (wersje obowiązujące od dnia 10.08.2020 r.)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 sierpnia 2020

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 oraz naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;