Instrukcja wypełniania wniosku – w wersji 2.4

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 marca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.4, obowiązującą dla naborów ogłaszanych po 25 stycznia 2019 r. Pobierz plik