Instrukcja wypełniania wniosku – w wersji 2.3

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.3, obowiązującą dla naborów ogłaszanych po 1 stycznia 2019 r.

Pobierz plik:
Instrukcja wersja 2.3
Załączniki do instrukcji w wersji 2.3