Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja 1.10

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.10, obowiązująca dla naborów rozpoczynających się od dnia 12 lutego 2017 r.
Zaktualizowana instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w zakładce Skorzystaj z programu/Generator Wniosków Aplikacyjnych (LSI 2014).

Instrukcja wypełniania WOD wersja 1.10 wraz z załącznikami