Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.9

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 24 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.9. Przedmiotowa wersja dokumentu obowiązuje dla naborów ogłoszonych od dnia 28 października 2016 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektów wersja 1.9

Lista sprawdzająca kwalifikacje

Załącznik nr 1 do instrukcji WOD