Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 czerwca 2016

Wersja 1.7 obowiązująca dla konkursów ogłoszonych od 01.czerwca 2016 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.7.

Zaktualizowana instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w zakładce Skorzystaj z programu/Generator Wniosków Aplikacyjnych (LSI 2014)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie wersja 1.7
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie wersja 1.7
Instrukcja-WOD-RPO-WZ_v-1-7_07062016_bez-rejestru.doc
1,5 MiB
292 Downloads
Szczegóły