Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja 1.8

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 1 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.8, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych od dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zaktualizowana instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w zakładce Skorzystaj z programu/Generator Wniosków Aplikacyjnych (LSI 2014).
instrukcja wypełaiania wniosku o dofinasowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów EFS wersja 1.8
3,6 MiB
461 Downloads
Szczegóły
załączniki + lista sparawdzajaca
672,2 KiB
41 Downloads
Szczegóły