Instrukcja multimedialna SL2014

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło Instrukcję multimedialną SL2014 (wersja 2.1 z 01.06.2016 r.) w postaci interaktywnego pliku PDF pod adresem https://instrukcja.sl2014.gov.pl. Przygotowany materiał przeznaczony jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (CST) SL2014.”