Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 maja 2022

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19 oraz skutków agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Termin zawieszenia: do 31 grudnia 2023 r.

Pobierz plik:

  1. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenias połecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  2. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałemśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
  3. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
  4. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1