Informacja Ministerstwa Rozwoju

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 lipca 2016

“Informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Rozwoju aplikacji ADU_EFS_1.0 służącej do analizy monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja służy do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.0. Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014).

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie.  Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie (inne niż TIK).”

Aplikacja ma zastosowanie w programach PO WER oraz RPO WZ.

W załączeniu wersja 1.0 i 1.1 aplikacji: ADU EFS i weryfikuj.

 

ADU EFS wersja 1.0
ADU EFS wersja 1.0
ADU_EFS_1.0.xls
Version: 1.0
872,0 KiB
190 Downloads
Szczegóły
Weryfikuj wersja 1.0
Weryfikuj wersja 1.0
weryfikuj_1.0.xls
Version: 1.0
86,0 KiB
138 Downloads
Szczegóły
ADU EFS wersja 1.1
ADU EFS wersja 1.1
ADU_EFS_1.1.xls
Version: 1.1
845,5 KiB
225 Downloads
Szczegóły
Weryfikuj wersja 1.1
Weryfikuj wersja 1.1
weryfikuj_1.1.xls
Version: 1.1
81,5 KiB
126 Downloads
Szczegóły