Inauguracja nowej perspektywy finansowej 2014 -2020

Dodano przez: admin | 27 marca 2015

26 marca 2015 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Technoparku Pomerania, Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że najważniejszą kwestią w nowej perspektywie są ludzie z pomysłami, wizją i odwagą dodając, iż tak duża pula pieniędzy jest wyzwaniem dla naszego województwa w budowaniu silnej gospodarki.

– Jestem przekonany, że ta nowa perspektywa zakończy się sukcesem – mówił Europoseł Dariusz Rosati.- Jeśli z mniejszym doświadczeniem i funduszami udało się zrobić tak wiele, to kolejne siedem lat będzie na pewno udane.

Podczas inauguracji nowego RPO Komisję Europejską reprezentował Wolfgang Munch, zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Pan Dyrektor podkreślał, że w tym okresie programowania Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich.

Ważnym punktem uroczystości było podpisanie umów z instytucjami pośredniczącymi w wydatkowaniu funduszy europejskich zapisanych w RPO – Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  WUP, który reprezentował Dyrektor Andrzej Przewoda, będzie odpowiadać za wdrażanie osi priorytetowych obejmujących cele tematyczne dotyczące wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez Prezesa Jacka Chrzanowskiego będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze ochrony środowiska.

Finansowanie w nowym programowaniu oparte jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym oraz społecznym. Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego  to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1150 milionów euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (450 milionów euro).
Na wsparcie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, rozwój technologiczny oraz innowacji, a także budowanie współpracy nauki z gospodarką zostanie przeznaczona kwota 570 mln euro.  Ze środków RPO finansowane będą także inwestycje w transport. Pula 590 mln euro na ten cel zapewni większą dostępność do regionu. Perspektywa finansowa 2014-2020 to także środki zapewniające wysoki poziom kształcenia, zwiększające dostępność usług publicznych, a także wspierające walkę z wykluczeniem społecznym. Na projekty z tego obszaru zaplanowano w budżecie RPO 380 mln euro.
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/-dobry-kurs-dla-pomorza-zachodniego
autor zdjęć: M.Omaleńczuk/Smartlink