III Targi Pracy i Targi Edukacyjne w Kamieniu Pomorskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2018

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Kamieniu Pomorskim odbyły się III Targi Pracy połączone z Targami Edukacyjnymi,  zorganizowane przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy, we współpracy z Zespółem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

W wydarzeniu uczestniczyło wiele podmiotów w tym przedsiębiorców, firm, szkół  oraz różnorodnych instytucji z regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wspierał wydarzenie oraz aktywnie w nim uczestniczył. W trakcie Targów, pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielali informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Przekazano również informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Uczestnicy mieli również możliwość  skorzystania z usług doradczyni zawodowej z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie i przeprowadzenia badania predyspozycji zawodowych. Porad udzielali również doradcy EURES.

W III edycji Targów Pracy w Kamieniu Pomorskim udział wzięło 70 wystawców. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.