III Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 września 2016

W dniach 14-26.09.2016 r. w Kołobrzegu odbyło się III Forum Ekologiczne, będące największym tego typu wydarzenie w Polsce, zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną. Tegorocznym hasłem przewodnim Forum było „Z poszanowaniem ojczystej przyrody”. Oprócz licznych prelekcji krajowych i zagranicznych gości, wydarzeniem towarzyszącym były m. in. Targi EKO Kołobrzeg.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 uczestniczył w ww. targach. Pracownicy Biura Informacji i Promocji w Szczecinie informowali przybyłych przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz innych zainteresowanych o możliwościach wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, również w odniesieniu do realizacji zielonych zamówień oraz zasady zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji o Forum znajdziecie Państwo pod adresem www.forum-ekologiczne.pl.