Harmonogram naboru wniosków pozakonkursowych PUP

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Działanie 6.5
I kwartał
II kwartał
termin ogłoszenia –
3 czerwca 2015(tryb pozakonkursowy)
III kwartał
IV kwartał