Giełdy Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 marca 2018

13 marca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz 14 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

W trakcie wydarzeń można było porozmawiać pracodawcami, zostawić im swoje CV, posłuchać ciekawych prelekcji, czy wziąć udział w warsztatach.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na swoich stoiskach informowali o możliwościach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich (RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także zachęcali do skorzystania z usług świadczonych przez specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe).