Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 kwietnia 2020

Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przeznaczeniu 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ) na ten cel. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, zagwarantowano kolejne 8 mln zł z RPOWZ, co razem daje kwotę 72 mln zł z tego tylko programu. Środki te wzmocnią zasoby Funduszu Pracy, dając przedsiębiorcom możliwość zrekompensowania części wynagrodzeń pracowników powyżej 30 roku życia, wraz ze składkami ponoszonymi przez pracodawców na ich (pracowników) ubezpieczenia społeczne.

Łącznie nasze województwo przekaże z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) aż 138 mln zł (w tym 14 mln zł z oszczędności) na wsparcie przedsiębiorców.

WAŻNE! Po wsparcie należy się kierować do Powiatowych Urzędów Pracy w miejscu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zachowując 14-dniowy termin od ogłoszenia naboru wniosków.

Szczegóły wsparcia znajdziecie Państwo w załączonej broszurze.