Fabryka Kompetencji Kluczowych

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 października 2019

Dnia 1 października 2019 roku w Koszalinie Prezydent Miasta Koszalina oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 5 428 791,72, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 6 031 990,80. Celem projektu jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez:

· wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

· prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK,

· stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

· objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

· doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów,

· wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby ind. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania komp. kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin – Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w 30 szkołach w regionie.

Projekt jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym w województwie zachodniopomorskim, tak kompleksowym projektem z zakresu edukacji, który będzie realizowany przez tak wielu partnerów i szkół. To doskonały przykład współpracy terytorialnej finansowanej przy współudziale funduszy unijnych.