Edukować, informować i … wcześnie wykrywać!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 maja 2019

W trakcie urlopu większość z nas zapomina o pracy i o czekających na nas obowiązkach. Większość z nas na urlop wybiera letnie miesiące, gdzie korzystając z wolnych chwil zażywamy kąpieli i to nie tylko tych morskich.  Słońce sprawia, że beztrosko podchodzimy do życia i nie zważamy na niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.

Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie notuje się wzrost zachorowalności na nowotwory skóry. W   porównaniu z krajami Europy Zachodniej wskaźnik wyleczeń w naszym kraju jest jednak dużo niższy, co nie wynika z braku optymalnych metod leczenia, lecz z wykrywalności nowotworów w wyższym zaawansowaniu wyjściowym.

Bezpośredni i szybki kontakt z pacjentem na wczesnym etapie leczenia, daje dobre rokowania i szanse na wyleczenie, dodatkowo profilaktyka jest dużo tańsza niż leczenie – komentuje Pani Dorota Konkolewska Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z.o.o, który w ramach Działania 6.8 RPO WZ, dotyczącego wdrażania kompleksowych programów zdrowotnych, realizować będzie założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019-2021. Gdy tylko ukazał się RPZ w tym zakresie, zapoznaliśmy się z jego założeniami i byliśmy żywo zainteresowani uczestnictwem w tym konkursie. Świnoujście jest miejscowością uzdrowiskową i ludzie nas odwiedzający często są narażeni na nadmierną ekspozycję słoneczną. W samym Świnoujściu notujemy duży wskaźnik zachorowalności na nowotwory skóry i będąc świadomym jak ważna jest edukacja, która ciągle jest niewystarczająca, postanowiliśmy w nim wystartować. Regionalny Program Zdrowotny całościowo opisuje działania, których realizacja pozwoli na zwiększenie o 5 % ilość wykrywanych przypadków nowotworów skóry we wczesnym stadium – dodaje. Mamy doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjny dotyczących zdrowia, może nie na tak dużą skalę, ale na pewno wykorzystamy nasze doświadczenie mówi Pani Prezes – realizacja całego programu, to duże przedsięwzięcie, jednak liczymy na ścisłą współpracę z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których również kierować będziemy akcję edukacyjną. Jesteśmy przekonani, że lokalni włodarze również zaangażują się w kampanię.

Na realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020, zaplanowano kwotę 1 235 294 zł.

W ramach tych środków zapewnione zostaną działania informacyjno-promocyjne, edukacyjne, szkolenia personelu medycznego oraz realizacja podstawowych badań dermatologicznych i pogłębionych badań dermatoskopowych i po zakup sprzętu – dermatoskopów.

W okresie trzech lat realizacji programu działania informacyjno – edukacyjne dotrą do 1,126 mln osób, z czego 4000 osób objęte zostanie podstawowymi badaniami dermatologicznymi, a pogłębione badanie dermatoskopem przejdzie 1500 osób.

Pani Prezes Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu zapowiada, że już w czerwcu rozpoczną się pierwsze działania związane z realizacją projektu. Jest to odpowiedni czas, aby jeszcze przed wakacjami edukować, informować i … później wcześnie wykrywać!

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu