#dzień przedsiębiorcy za nami

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 lutego 2020

We wtorek, 5 lutego w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbyła się kolejna odsłona dni otwartych pod hasłem #dzieńprzedsiębiorcy. Był to dzień wypełniony szkoleniami, warsztatami i dyżurami ekspertów. Do dyspozycji odwiedzjących byli specjaliści z instytucji, które w naszym mieście zajmują się doradztwem, wsparciem i obsługą biznesu.

Spotkanie było doskonałą okazją aby indywidualnie porozmawiać z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Nasze stanowisko reprezentowali pracownicy trzech wydziałów: Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz Wydziału Poradnictwa Zawodowego.

Udzieliliśmy informacji na temat rynku pracy i zatrudniania pracowników z zagranicy czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jako instrument rynku pracy skierowany jest zarówno do pracowników jak i do przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego, a jego głównym celem jest zapobieganie utraty pracy przez osoby posiadające kompetencje nieadekwatne do obecnego zapotrzebowania gospodarczego. Rozmawialiśmy przede wszystkim o możliwościach wsparcia dla rozwoju firm oraz możliwości finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Dostarczyliśmy informacji na temat Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) – mających na celu wspierania rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz odwiedzenie naszego stanowiska.