„Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021 – 2027” – infomracja po konferencji w Arłamowie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 marca 2020

 

W dniach 27 – 28 lutego 2020 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie uczestniczyli w zorganizowanej w  Arłamowie konferencji pod nazwą „Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich  w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021 – 2027”.

Wydarzenie było wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej,  reprezentowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wzięli w niej udział  również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji oraz Zdrowia, a także zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy. Uczestnikami byli także przedstawiciele samorządów, w tym marszałkowie województw.

Konferencja poświęcona została tematyce nowej perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 w kontekście działań w obszarach edukacji włączającej, wczesnodziecięcej opieki i edukacji, pieczy zastępczej i systemu wsparcia rodziny, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi prezentowanymi podczas konferencji.

Do pobrania: