Działanie 8.9 – Zmiana terminu złożenia wniosków

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 22 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o przesunięciu terminu (daty granicznej), do którego należy składać wnioski w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego ramach Kontraktów Samorządowych.
Aktualna data zakończenia naboru to 9 stycznia 2017 r.
Jednocześnie WUP w Szczecinie informuje, że zapisy Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań  RPO WZ 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego wraz z załącznikami pozostały niezmienione.