Działanie 8.9 – Zbiorcze listy zawartych umów w ramach konkursu RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.09.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 sierpnia 2017 r. Pobierz plik