Działanie 8.9 – Zbiorcza lista zawartych umów – stan na 31 lipca 2017 r.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15 – stan na dzień 31 lipca 2017 r. Pobierz plik