Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 lipca 2016

Dnia 21 lipca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach kontraktów samorządowych, ujętego w Kontrakcie Samorządowym i wykazanego na liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014–2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 15lipca 2016 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

 

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy_3.docx
62,6 KiB
127 Downloads
Szczegóły