Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 8 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnił w dniu 08.11.2016 r. zaktualizowany dokument Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Jednocześnie WUP w Szczecinie udostępnił w dniu 08.11.2016 r. zaktualizowane Zalecenia dotyczące składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.9.
Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli Opis zmian regulaminu dostępnej w zakładce nabory.
Opis Zmian Regulaminu, Regulamin Konkursu, Wskazówki I Zasady KS Działanie 8.9 Z Dnia 08.11.2016
Opis Zmian Regulaminu, Regulamin Konkursu, Wskazówki I Zasady KS Działanie 8.9 Z Dnia 08.11.2016
Opis-zmian-Regulaminu-Regulamin-Konkursu-Wskazowki-i-zasady-KS-Dzialanie-8.9-z-dnia-08.11.2016.zip
955,4 KiB
15 Downloads
Szczegóły