Działanie 8.8 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.08.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 sierpnia  2020 r. Pobierz plik