Działanie 8.8 – Zbiorcza lista zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.08.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 29 września 2017 r. Pobierz plik