Działanie 8.8 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 stycznia 2020

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, w terminie naboru tj. od 19.12.2019 r. do 24.01.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 2 wnioski o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 7 341 775,28  PLN.