Działanie 8.8 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalinpublikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19. Pobierz plik