Działanie 8.8 RPO WZ Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych faz oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 października 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych faz oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

 

 

Harmonogram z dnia 18.10.2016
Harmonogram z dnia 18.10.2016
harmonogram_8.8_20161018.pdf
76,4 KiB
124 Downloads
Szczegóły