Działanie 8.8 RPO WZ 2014-2020. Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 września 2016

Dnia 28 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
 Numer naboru: RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16.
 Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać do dn. 23 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres alicja_giszczak@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Alicją Giszczak, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 025.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy-8.8.docx
Version: 8.8
62,7 KiB
136 Downloads
Szczegóły