Działanie 8.8 RPO WZ 2014 – 2020. Spotkanie informacyjne w Koszalinie.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 września 2016

Dnia 28 września 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania  8.8 RPO WZ 2014 – 2020 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Numer naboru:  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16

 

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków, scharakteryzowano oferowane wsparcie, a także udzielono odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników w trakcie spotkania.

 

W drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.8 rozpocznie się 30.09.2016 roku i potrwa do 31.10.2016 roku. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-08-08-00-ip-02-32-k1316

 

 

 

Prezentacja ze spotkania w ramach Działania 8.8
Prezentacja ze spotkania w ramach Działania 8.8
Spotkanie-z-DK-8-8-prezentacja_2.ppt
3,8 MiB
287 Downloads
Szczegóły